ค้นหา

ตารางบริการคลีนิก

วัน
เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
เวลา 13.00 น. 16.30 น.
หมายเหตุ
จันทร์
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

อังคาร
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ(WBC)
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ(WBC)

พุธ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกวางแผนครอบครัว
คลินิกความดันเบาหวาน
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

พฤหัสบดี
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลีนิกฝากครรภ์รายใหม่
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

ศุกร์
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลีนิกผู้สูงอายุ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน